Select Page

Nejdůležitější vlastností, kterou je třeba u zemědělské převodovky hledat, je nedostatek mechanických a odlitkových vad. Konkrétně by povrchová úprava hřídele měla být 76. Elipticita musí být 0.015 nebo méně a nepravidelnost středové linie by měla být 0.04 mm nebo méně. Délka a vzdálenost hřídele musí být v rámci tolerancí a vztah ložiskového otvoru k hřídeli musí být alespoň 20 mm. Hřídel musí být bez nadměrně velkých poloměrů nebo trhlin.

Trvanlivost je dalším důležitým faktorem. Zemědělská převodovka by měla být odolná, protože malé prostoje mohou ovlivnit výrobu a náklady. Mazání a mechanismus by měly být dostatečně odolné, aby vydržely neustálé používání a časté mytí. Správné mazání pomáhá minimalizovat tření způsobující poškození. Zemědělská převodovka by měla být snadno přístupná a udržovatelná, aby byla zajištěna dlouhodobá výkonnost. Pokud se poškodí nebo selže jedna součást, může být prostoj dostatečně velký, aby se snížila výtěžnost.

S rostoucím počtem obyvatel poroste i poptávka po potravinách. Tato zvýšená poptávka bude znamenat těžší a kratší cykly plodin, což bude více zatěžovat zemědělské převodovky. Zemědělská technika vyžaduje kvalitní náhradní převodovky, což zvýší potřebu kvalitních zemědělských převodovek. Zemědělské převodovky musí být přístupné, aby je zemědělci mohli snadno vyměnit. Při vyšší poptávce po potravinách musí být zemědělská převodovka snadno vyměnitelná, aby strojní zařízení dokázalo držet krok s požadavky.

Zemědělské převodovky jsou také známé jako otutu, mkpokota, mixgwakota a nke fodder. Zemědělec může převodovku používat k různým účelům v závislosti na druhu plodiny, kterou pěstuje. Tyto převodovky také slouží jako klíčová součást v zemědělství, protože zajišťují správnou produktivitu. Pokud plánujete nákup zemědělské převodovky, věnujte nějaký čas tomu, abyste se dozvěděli více o výhodách, které může poskytnout.